Logo.fi

Tehokkaan saatekirjeen kirjoittamisen perimmäinen opas

Vinkkejä, niksejä ja parhaita käytäntöjä tehokkaan saatekirjeen laatimiseen

Tästä oppaasta saat kaikki tarvittavat vinkit ja niksit tehokkaan saatekirjeen laatimiseen, jotta sinut huomataan. Opi kaikki parhaat käytännöt, joilla voit muotoilla, järjestää ja kirjoittaa onnistuneen saatekirjeen, joka erottuu kilpailijoista.

hakemuskirje

Myös nämä saattavat kiinnostaa sinua

tyonhaku/hakemuskirje

Pähkinänkuoressa

 1. Hyvin kirjoitettu saatekirje on yhtä tärkeä kuin ansioluettelo työnhaussa.
 2. Saatekirjeen tulisi olla korkeintaan yhden sivun mittainen, ja se tulisi räätälöidä kyseiseen työpaikkaan ja työnantajaan sopivaksi.
 3. Käytä ammattimaista mallia, ilmoita yhteystietosi, käytä kappaleita ja sisällytä otsikoita saatekirjeesi muotoiluun ja järjestykseen.
 4. Vältä yleisiä virheitä, kuten kopiointia ja liittämistä, kliseiden käyttöä ja oikolukemisen unohtamista.
 5. Käytä tehokasta kieltä ja sisältöä, korosta taitojasi ja pätevyyttäsi ja räätälöi saatekirjeesi työpaikan ja työnantajan mukaan, jotta se erottuu kilpailijoista.

Tehokkaan saatekirjeen kirjoittamisen perimmäinen opas

Kun on kyse työnhausta, tiedät, että tarvitset hyvin laaditun ja vaikuttavan ansioluettelon. Mutta entä saatekirje? Monet työnhakijat unohtavat saatekirjeen merkityksen, vaikka se on yhtä tärkeä kuin ansioluettelo. Saatekirje on loistava tapa osoittaa työnantajalle, että olet pätevä hakija ja että sinua kannattaa tarkastella tarkemmin.

Hyvin kirjoitettu saatekirje voi auttaa sinua erottumaan kilpailijoista ja lisätä mahdollisuuksiasi saada haastattelu. Tästä oppaasta saat kaikki tarvittavat vinkit ja niksit tehokkaan saatekirjeen laatimiseen, jolla sinut huomataan.

Saatekirjeen merkitys työhakemuksessa

Saatekirje on olennainen osa mitä tahansa työhakemusta. Se tarjoaa työnantajalle esittelyn hakijasta ja antaa hänelle mahdollisuuden tutustua hakijaan paremmin. Saatekirjeessä voidaan myös tuoda esiin erityisiä taitoja ja pätevyyksiä, jotka erottavat hakijan kilpailijoista.

Monissa tapauksissa työnantajat tarkastelevat saatekirjettä ennen ansioluettelon lukemista. Siksi on tärkeää varmistaa, että saatekirje on hyvin kirjoitettu ja räätälöity kyseiseen työpaikkaan ja työnantajaan sopivaksi.

Vinkkejä onnistuneen saatekirjeen kirjoittamiseen

Tehokkaan saatekirjeen kirjoittaminen voi olla haastavaa. Seuraavassa on muutamia vinkkejä, jotka auttavat sinua kirjoittamaan tehokkaan saatekirjeen:

 • Tee tutkimusta. Varmista, että tunnet yrityksen ja haettavan työpaikan. Tämä auttaa sinua räätälöimään saatekirjeesi työpaikan ja työnantajan mukaan.

 • Pidä se tiiviinä ja ytimekkäänä. Saatekirjeen tulisi olla enintään yhden sivun mittainen.

 • Käytä ammattimaista sävyä. Varmista, että käyttämäsi kieli on ammattimaista ja työhön ja yritykseen sopivaa.

 • Käytä avainsanoja. Monet työnantajat käyttävät ohjelmistoja, joilla ne voivat skannata saatekirjeitä avainsanojen varalta. Varmista, että käytät samaa kieltä ja samoja avainsanoja kuin työpaikkailmoituksessa.

 • Tarkista ja muokkaa saatekirjettäsi. Varmista, että siinä ei ole oikeinkirjoitus- tai kielioppivirheitä.

Parhaat käytännöt saatekirjeen muotoiluun ja järjestämiseen

Kun olet kirjoittanut saatekirjeesi, on tärkeää varmistaa, että se on muotoiltu ja järjestetty oikein. Seuraavassa on joitakin parhaita käytäntöjä saatekirjeen muotoiluun ja järjestämiseen:

 • Käytä tavanomaista fonttia ja fonttikokoa. Vältä hienoja fontteja tai fonttikokoja.

 • Käytä ammattimaista mallia. Verkosta löytyy monia malleja, jotka auttavat sinua muotoilemaan ja järjestämään saatekirjeesi.

 • Sisällytä yhteystietosi. Varmista, että saatekirjeesi yläosassa on nimesi, puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi.

 • Sisällytä päivämäärä. Varmista, että lisäät päivämäärän saatekirjeesi yläosaan.

 • Käytä kappaleita. Varmista, että saatekirjeesi on jaettu kappaleisiin. Näin sitä on helpompi lukea ja ymmärtää.

 • Käytä otsikoita. Jos käytät mallia, varmista, että sisällytät otsikot jokaiseen jaksoon.

Yleiset virheet, joita kannattaa välttää saatekirjettä kirjoittaessa.

Saatekirjettä kirjoittaessasi on tärkeää välttää yleisiä virheitä. Seuraavassa on muutamia virheitä, joita kannattaa välttää saatekirjettä kirjoittaessa:

 • Älä kopioi ja liitä. Malliesimerkin tai esimerkkikirjeen kopioiminen ja liittäminen ei ole suositeltavaa. Saatekirje kannattaa aina muokata henkilökohtaiseksi kutakin haettavaa työpaikkaa varten.

 • Älä käytä kliseitä. Vältä liikaa käytettyjen fraasien ja kliseiden käyttöä saatekirjeessäsi.

 • Älä käytä jargonia. Vältä alan jargonin ja muotisanojen käyttöä saatekirjeessäsi.

 • Älä tee siitä liian pitkää. Saatekirjeen tulisi olla enintään yhden sivun mittainen.

 • Älä unohda oikolukea. Muista oikolukea ja muokata saatekirjeesi ennen sen lähettämistä.

Esimerkkejä tehokkaasta saatekirjeen kielestä ja sisällöstä

Saatekirjettä kirjoittaessasi on tärkeää käyttää kieltä ja sisältöä, joka on tehokasta ja joka on räätälöity työpaikan ja työnantajan mukaan. Seuraavassa on joitakin esimerkkejä tehokkaasta saatekirjeen kielestä ja sisällöstä:

 • Aloita vahvalla johdannolla. Varmista, että esittelet itsesi ammattimaisella ja mieleenpainuvalla tavalla.

 • Käytä samaa kieltä kuin työpaikkailmoituksessa. Jos työpaikkailmoituksessa käytetään tiettyä kieltä tai avainsanoja, varmista, että käytät niitä saatekirjeessäsi.

 • Selitä, miksi olet pätevä hakija. Käytä konkreettisia esimerkkejä kokemuksestasi ja pätevyydestäsi, jotka tekevät sinusta pätevän ehdokkaan tehtävään.

 • Osoita innostusta. Varmista, että osoitat innostusta ja innostusta työtä ja yritystä kohtaan.

 • Ilmaise kiitollisuutta. Kiitä työnantajaa siitä, että hän on käyttänyt aikaa hakemuksesi käsittelyyn.

Vinkkejä saatekirjeen räätälöintiin tiettyä työpaikkaa tai työnantajaa varten

Kun haet työpaikkaa, on tärkeää räätälöidä saatekirje tiettyyn työpaikkaan ja työnantajaan sopivaksi. Seuraavassa on muutamia vinkkejä, joiden avulla voit räätälöidä saatekirjeesi:

 • Tutki yritystä. Varmista, että tunnet yrityksen ja haettavan työpaikan.

 • Käytä samaa kieltä. Käytä samaa kieltä ja samoja avainsanoja kuin työpaikkailmoituksessa.

 • Henkilökohtaista. Varmista, että saatekirjeesi on henkilökohtainen kutakin työpaikkaa ja työnantajaa varten.

 • Korosta erityisiä taitoja. Korosta erityisiä taitoja ja pätevyyksiä, jotka tekevät sinusta pätevän ehdokkaan työhön.

 • Osoita innostusta. Osoita innostusta ja innostusta työtä ja yritystä kohtaan.

Saatekirjeen rooli taitojesi ja pätevyytesi korostamisessa

Saatekirje on loistava tapa tuoda esiin taitojasi ja pätevyytesi. Varmista, että käytät aikaa selittääksesi, miksi olet pätevä hakija tehtävään, ja käytä konkreettisia esimerkkejä taitojesi osoittamiseksi.

Muista myös mainita mahdolliset saamasi palkinnot tai tunnustukset. Tämä auttaa sinua erottumaan kilpailijoista ja osoittaa työnantajalle, että olet pätevä hakija.

Vinkkejä saatekirjeesi oikolukemiseen ja muokkaamiseen

Kun olet kirjoittanut saatekirjeesi, on tärkeää varmistaa, ettei siinä ole kirjoitus- tai kielioppivirheitä. Seuraavassa on muutamia vinkkejä saatekirjeesi oikolukemiseen ja muokkaamiseen:

 • Lue se ääneen. Saatekirjeesi lukeminen ääneen voi auttaa sinua havaitsemaan mahdolliset oikeinkirjoitus- ja kielioppivirheet.

 • Pyydä jotakuta toista lukemaan se. Pyydä ystävää tai perheenjäsentä lukemaan saatekirjeesi ja antamaan palautetta.

 • Käytä oikeinkirjoituksen tarkistusohjelmaa. Käytä oikeinkirjoituksen tarkistusohjelmaa varmistaaksesi, että saatekirjeessäsi ei ole kirjoitusvirheitä.

 • Käytä kieliopin tarkistusohjelmaa. Käytä kieliopin tarkistusohjelmaa varmistaaksesi, että saatekirjeessäsi ei ole kielioppivirheitä.

Saatekirjeen tarkoitus

Saatekirje on olennainen osa mitä tahansa työhakemusta. Siinä työnantaja esittelee hakijan ja voi tutustua hakijaan paremmin. Saatekirjeessä voidaan myös korostaa tiettyjä taitoja ja pätevyyksiä, joiden ansiosta hakija erottuu kilpailijoista.

Monissa tapauksissa työnantajat tarkastelevat saatekirjettä ennen ansioluettelon lukemista. Siksi on tärkeää varmistaa, että saatekirje on hyvin kirjoitettu ja räätälöity kyseiseen työpaikkaan ja työnantajaan sopivaksi.

Miten saatekirje eroaa ansioluettelosta?

Saatekirje eroaa ansioluettelosta siinä, että siinä keskitytään enemmän pätevyytesi ja taitojesi korostamiseen. Ansioluettelossa keskitytään enemmän yhteenvetoon työkokemuksestasi ja koulutuksestasi.

Saatekirje tulisi räätälöidä työtehtävään ja työnantajaan sopivaksi, ja sen tulisi sisältää konkreettisia esimerkkejä kokemuksestasi ja pätevyydestäsi. Ansioluettelon tulisi olla yleiskatsaus työkokemuksestasi ja koulutuksestasi.

Saatekirjeen rakenne

Saatekirjeellä tulisi olla vakiorakenne, johon kuuluu otsikko, johdanto, runko ja lopetus.

Otsikko

Saatekirjeen otsikon tulisi sisältää nimesi, puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi. Muista myös päivämäärä.

Johdanto

Saatekirjeesi johdannossa sinun tulisi esitellä itsesi ammattimaisella ja mieleenpainuvalla tavalla.

Runko

Saatekirjeen rungossa on selitettävä, miksi olet pätevä hakija tehtävään, ja siinä on oltava konkreettisia esimerkkejä kokemuksestasi ja pätevyydestäsi.

Päätelmät

Saatekirjeesi lopussa tulisi kiittää työnantajaa siitä, että hän on käyttänyt aikaa hakemuksesi käsittelyyn, ja siinä tulisi ilmaista innostuksesi työtä ja yritystä kohtaan.

Miten saatekirje osoitetaan

Saatekirjeen osoittamisessa on tärkeää olla ammattimainen ja täsmällinen. Jos et löydä sen henkilön nimeä, jolle lähetät saatekirjeen, voit osoittaa sen rekrytoijalle.

Miten seurata työhakemuksen käsittelyä?

Kun olet lähettänyt saatekirjeesi ja ansioluettelosi, on tärkeää, että otat yhteyttä työnantajaan. Voit seurata tilannetta soittamalla tai lähettämällä sähköpostia ja tarkistamalla hakemuksesi tilan. Tämä osoittaa työnantajalle, että olet kiinnostunut työstä ja valmis tekemään ylimääräistä.

Vinkkejä saat saatekirjeesi erottumaan eduksesi

Kun kirjoitat saatekirjettä, on tärkeää varmistaa, että se erottuu kilpailijoista. Seuraavassa on muutamia vinkkejä, joiden avulla saat saat saatekirjeesi erottumaan eduksesi:

 • Käytä ammattimaista mallia. Verkosta löytyy monia malleja, jotka auttavat sinua muotoilemaan ja järjestämään saatekirjeesi.

 • Selitä, miksi olet pätevä hakija. Käytä konkreettisia esimerkkejä kokemuksestasi ja pätevyydestäsi, jotka tekevät sinusta pätevän ehdokkaan tehtävään.

 • Osoita innostusta. Varmista, että osoitat innostusta ja innostusta työtä ja yritystä kohtaan.

 • Käytä avainsanoja. Monet työnantajat käyttävät ohjelmistoja, joilla he voivat skannata saatekirjeitä avainsanojen varalta. Varmista, että käytät samaa kieltä ja samoja avainsanoja kuin työpaikkailmoituksessa.

 • Räätälöi se työpaikan mukaan. Varmista, että saatekirjeesi on räätälöity kyseistä työpaikkaa ja työnantajaa varten.

Avainsanojen rooli saatekirjeessä

Kuten edellä mainittiin, monet työnantajat käyttävät ohjelmistoja, joilla ne voivat skannata saatekirjeitä avainsanojen varalta. Siksi on tärkeää varmistaa, että käytät saatekirjeessäsi samaa kieltä ja samoja avainsanoja kuin työpaikkailmoituksessa.

Saman kielen ja samojen avainsanojen käyttäminen työpaikkailmoituksessa auttaa sinua erottumaan kilpailijoista ja lisää mahdollisuuksiasi saada haastattelu.

Miten esitellä persoonallisuuttasi ja innostustasi saatekirjeessä?

Saatekirjeesi on loistava tapa tuoda esiin persoonallisuutesi ja innostuksesi työtä ja yritystä kohtaan. Seuraavassa on muutamia vinkkejä, joiden avulla voit tuoda persoonallisuuttasi ja innostustasi esiin saatekirjeessä:

 • Käytä ammattimaista mutta ystävällistä sävyä. Varmista, että saatekirjeesi on ammattimainen, mutta siitä välittyy myös innostuksesi työtä kohtaan.

 • Selitä, miksi olet pätevä hakija. Käytä konkreettisia esimerkkejä kokemuksestasi ja pätevyydestäsi, jotka tekevät sinusta pätevän ehdokkaan tehtävään.

 • Osoita innostusta. Osoita innostusta ja innostusta työtä ja yritystä kohtaan.

 • Ilmaise kiitollisuutta. Kiitä työnantajaa siitä, että hän on käyttänyt aikaa hakemuksesi käsittelyyn.

Tehokkaan saatekirjeen kirjoittaminen voi olla haastavaa, mutta se on tärkeä osa mitä tahansa työhakemusta. Käytä tämän oppaan vinkkejä ja niksejä tehokkaan saatekirjeen laatimiseen, jotta sinut huomataan. Onnea matkaan!

Esimerkki 1

Hyvä [palkkaava johtaja],

Kirjoitan teille [Yritys] äskettäin julkaisemasta [Tehtävä]-ilmoituksesta. Luettuani tehtävänkuvauksen uskon, että olen ihanteellinen ehdokas tehtävään.

Olen työskennellyt [toimialalla] useiden vuosien ajan, ja minulla on vahva käsitys [tuotteesta/palvelusta]. Nykyisessä tehtävässäni [asema] olen pystynyt kehittämään taitojani [taito], [taito] ja [taito] aloilla.

Aiemmissa tehtävissäni minulla on ollut erinomaiset viestintä- ja ongelmanratkaisutaidot, joiden uskon olevan välttämättömiä tässä tehtävässä. Olen vakuuttunut siitä, että voin antaa myönteisen panoksen yrityksellenne.

Olen erittäin innoissani mahdollisuudesta liittyä [Yritys] palvelukseen, ja keskustelen mielelläni hakemuksestani kanssanne lisää. Ottakaa rohkeasti yhteyttä, jos haluatte keskustella tarkemmin osaamisestani tai kokemuksestani.

Kiitos ajastanne ja huomiostanne.

Ystävällisin terveisin,

[nimenne]

Miksi esimerkki 1 on hyvä

Esimerkki 1 on hyvä esimerkki saatekirjeestä, koska siinä käsitellään suoraan hakijan hakemaa tehtävää ja yritystä. Siinä luetellaan myös asiaankuuluvat taidot ja kokemus, jotka ovat suoraan sovellettavissa tehtävään. Lisäksi kirje on kohtelias ja ammattimainen, ja se sisältää kehotuksen toimia, joissa rekrytoivaa esimiestä kehotetaan ottamaan yhteyttä hakijaan jatkokeskusteluja varten.

Esimerkki 2

Hyvä [palkkaava johtaja],

Kirjoitan hakiessani [työnimike]-tehtävää [yrityksessä], joka on ilmoitettu [sivustolla]. Olen varma, että [alan] ja [alan] kokemukseni perusteella olen sopiva tehtävään.

Minulla on yli [määrä] vuotta kokemusta [alalta] ja [alalta], ja olen hankkinut runsaasti tietoa [alalta]. Olen kehittänyt [luettelo taidoista], joista uskoakseni olisi hyötyä [yritykselle]. Edellisessä työssäni [yrityksessä] tein [saavutuksia] ja [saavutuksia].

Olen innoissani mahdollisuudesta antaa panokseni [yritykselle], ja olen varma, että pystyn saavuttamaan merkityksellisiä tuloksia. Olen halukas keskustelemaan tehtävästä tarkemmin ja olen käytettävissä haastatteluun sopivana ajankohtana.

Kiitos ajastanne ja huomiostanne.

Ystävällisin terveisin,

[nimenne]

Miksi tämä esimerkki on hyvä

Tämä esimerkki on hyvä saatekirje, koska se:

 • Osoittaa yrityksen ja aseman tuntemuksen.
 • Korostaa asiaankuuluvaa kokemusta ja taitoja
 • Selittää, miten hakija voi edistää yrityksen toimintaa.
 • on kirjoitettu ammattimaisella ja innostuneella sävyllä.
 • Sisältää kehotuksen toimia
 • On kirjoitettu selkeästi ja ytimekkäästi.

Yleisimmät kysymykset

Mikä on hakemuskirje?

Hakemuskirje, joka tunnetaan myös nimellä saatekirje, on asiakirja, jolla esittelet itsesi mahdolliselle työnantajalle. Se toimii johdantona ansioluettelollesi, ja siinä tulisi tuoda esiin pätevyytesi ja taitosi, jotka liittyvät haettavaan työpaikkaan.

Miten kirjoittaa hyvä saatekirje?

Hyvän saatekirjeen kirjoittaminen voi olla haastavaa, mutta se on tärkeä osa mitä tahansa työhakemusta. Seuraavassa on muutamia vinkkejä, joiden avulla voit kirjoittaa tehokkaan saatekirjeen:

 • Tee tutkimusta. Varmista, että tunnet yrityksen ja haettavan työpaikan. Tämä auttaa sinua räätälöimään saatekirjeesi työpaikan ja työnantajan mukaan.

 • Pidä se tiiviinä ja ytimekkäänä. Saatekirjeen tulisi olla enintään yhden sivun mittainen.

 • Käytä ammattimaista sävyä. Varmista, että käyttämäsi kieli on ammattimaista ja työhön ja yritykseen sopivaa.

 • Käytä avainsanoja. Monet työnantajat käyttävät ohjelmistoja, joilla ne voivat skannata saatekirjeitä avainsanojen varalta. Varmista, että käytät samaa kieltä ja samoja avainsanoja kuin työpaikkailmoituksessa.

 • Tarkista ja muokkaa saatekirjettäsi. Varmista, että siinä ei ole oikeinkirjoitus- tai kielioppivirheitä.

Miten aloittaa saatekirje?

Kun aloitat saatekirjeen, on tärkeää varmistaa, että se on ammattimainen ja räätälöity kyseiseen työpaikkaan ja työnantajaan sopivaksi. Seuraavassa on muutamia vinkkejä, joiden avulla voit aloittaa tehokkaan saatekirjeen:

 • Osoittakaa osoitteenne palkkaavalle esimiehelle. Varmista, että puhuttelet palkkaavaa esimiestä nimeltä, jos mahdollista.

 • Käytä ammattimaista esittelyä. Varmista, että esittelet itsesi ammattimaisesti ja mieleenpainuvasti.

 • Selitä, miksi olet pätevä ehdokas. Käytä konkreettisia esimerkkejä kokemuksestasi ja pätevyydestäsi, jotka tekevät sinusta pätevän ehdokkaan tehtävään.

 • Osoita innostusta. Osoita innostusta ja innostusta työtä ja yritystä kohtaan.

Mitä kirjoitan hakemuskirjeeseeni?

Hakemuskirjeessäsi on selitettävä, miksi olet pätevä hakija tehtävään, ja siinä on oltava konkreettisia esimerkkejä kokemuksestasi ja pätevyydestäsi. Siinä tulisi myös tuoda esiin innostuksesi työtä ja yritystä kohtaan ja selittää, miksi olisit ihanteellinen henkilö.

Onko hakemuskirje pakollinen?

Vaikka hakemuskirjeen liittäminen työhakemukseen ei ole aina pakollista, se on erittäin suositeltavaa. Hyvin kirjoitettu hakemuskirje voi auttaa sinua erottumaan kilpailijoista ja lisätä mahdollisuuksiasi saada haastattelu.

;

©Copyright 2022

www.haviseva.fi