Juhannusjuhla 2003

Havisevan kyläyhdistys ry

SÄÄNNÖT

Havisevan kyläyhdistys ry:n säännöt

1. § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Havisevan kyläyhdistys ry ja sen kotipaikka on Kangasalan kunta. Toimialue on Havisevan, Suinulan, Mustoon, Onkijärven, Havialan, Kallion ja Toosilan kylät.

2. § Tarkoitus ja toiminnan laatu

Havisevan kyläyhdistyksen tarkoituksena on edistää kylän / kylien asukkaiden yhteistyötä, omatoimisuutta, kylän elinkelpoisuutta sekä toimia sen asukkaiden yleisten ja yhteisten etujen valvojana, pyrkiä edistämään kylän asukkaiden toimeentulomahdollisuuksien yleisiä edellytyksiä, kylän vakinaisten ja vapaa-ajan asukkaiden viihtyvyyttä, harrastus- ja kulttuuritoimintaa ja yhteistyötä, sekä edistää palveluiden säilymistä alueella. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

• kylän etujärjestönä osallistuu kylää koskevaan suunnitteluun ja pyrkii vaikuttamaan kylän kannalta myönteiseen päätöksentekoon eri organisaatioissa,

• tekee aloitteita ja esityksiä, antaa lausuntoja viranomaisille ja muille järjestöille sekä osallistuu kylän kehittämistoiminnan suunnitteluun ja toteutukseen,

• toteuttaa kylän elinkelpoisuutta, sen asukkaiden viihtyvyyttä ja hyvinvointia sekä pankki-, posti- kauppa- ym. palveluiden säilyttämisen ja luomisen yleisiä edellytyksiä edistäviä hankkeita ja toimenpiteitä,

• järjestää kokouksia, kursseja, retkiä, keskustelu- ja huvitilaisuuksia,

• toimii muillakin edellisiin verrattavilla tavoilla tarkoituksensa toteuttamiseksi

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi harjoittaa julkaisutoimintaa sekä asianmukaisen luvan saatuaan toimeenpanna arpajaisia ja myyjäisiä sekä huutokauppoja ja rahankeräyksiä sekä harjoittaa sellaista elinkeinoa tai ansiotoimintaa, joka kytkeytyy välittömästi säännöissä määrätyn tarkoituksen toteuttamiseen. Yhdistys voi ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia sekä omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta. Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

Havisevan kyläyhdistys ry:n säännöt voit lukea kokonaisuutena pdf-muotoisina:

Havisevan kyläyhdistys ry:n säännöt
Säännöt

Säännöt